blue

Условия за изработка на топлоизолационни панели с декоративно покритие и облицовки STIGESS, произвеждани от Стигесс ЕООД

Стигесс ЕООД приема поръчки за изпълнение от фирми и частни лица само след предварително запознаване с условията на поръчката и попълнена заявка-образец от Заявителя - Клиента, в която се упоменават модел, цвят, количество, начин на заплащане. Заявката е с цел улеснение, избягване на недоразумения и гаранция за взаимното доверие между двете страни Заявител-Изпълнител.

Стигесс ЕООД гарантира за качеството на продукцията си и поема изцяло за своя сметка всички последици, произтекли при рекламация от страна на Заявителя, но не поема отговорност за нанесени от Възложителя поражения.

Продукцията на Стигесс ЕООД е опакована със стреч фолио или чемберована върху дървени палети, което позволява безпроблемно превозване на каквито и да е разстояния.

Цената на един брой дървен палет е 15 лева, като при връщане сумата се възстановява. Стигесс ЕООД започва изпълнение на поръчката само след авансово заплaщане в размер на минимум 30% от общата сума на заявката без ДДС.

Авансовото заплащане е не само гаранция за започване изпълнението на поръчката, но и дава право на Възложителя да ползва определени отстъпки до неговите граници. При отказ на Заявителя от заявената продукция, внесеният аванс не се възстановява. Поръчки без подадена заявка и платен аванс НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.

Възможност за закупуване без поръчка - само при свободни количества на склад.

Търговски отстъпки на Стигесс ЕООД за своите клиенти:

110м2 до 210м2 - 3%810м2 до 1100м2 - 10%

210м2 до 310м2 - 4%1100м2 до 1600м2 - 12%

310м2 до 410м2 - 5%1600м2 до 2100м2 - 15%

410м2 до 510м2 - 6%2100м2 до 3100м2 - 17%

510м2 до 810м2 - 8%3100м2 до 5100м2 - 20%Търговските отстъпки се ползват и начисляват върху заплатената от Заявителя сума или авансовото заплащане, а не върху заявеното количество.

Възложителят тегли продукция от заявката си до момента на изчерпване на авансовото заплащане, а останалата част заплаща по свое желание и усмотрение както следва:

- за всяко отделно количество, което тегли;
- авансово определена от него сума;
- цялата останала сума;

За изпълнена заявка от страна на Изпълнителя, но не заплатена от Възложителя 7(седем) дни от датата упомената в заявката за изпълнение, Формтрейдинг ООД прекратява отговорността върху продукцията на Възложителя и заявката става невалидна.

Цените са за 1м2, при основен цвят - бял. Всички цени са без ДДС, франко гр.Самоков


Изборът е Ваш, изпълнението наше!blue
Copyright©2021 STIGESS Ltd. All rights reserved.