blue

 

В последните няколко години въпросът за енергийната ефективност набира все по-голяма сила у нас. Над 75% от изразходваната от домакинствата енергия се използва за отопление и вентилация. По-голямата част от тази енергия се изразходва напразно, поради факта, че сградният фонд в България в голямата си част се състои от сгради без ефективна или никаква изолация.


При добре изолирана сградна конструкция загубите на енергия чрез топлопреминаване намаляват в пъти, респективно намаляват и разходите за отопление през зимата и охлаждане през лятото. В миналото ниските цени на електричество и горива не налагаха да се мисли в тази насока, но днес домакинствата и бизнесът търпят значителни финансови разходи заради загубите на енергия и непрекъснатото увеличаване на цените на всички видове енергийни ресурси. Икономическите последици от това са налице и все повече хора се обръщат към енергийната ефективност. Старите сгради се санират, а няма новостроящи се без монтирана топлоизолация.

Качествената топлоизолация не е разход. Тя е инвестиция, която ще се изплати многократно.


Европейските стандарти, които бяха наложени и у нас, недвусмислено показват посоката в която ще се върви и за в бъдеще – минимално потребление на енергийни ресурси и опазване на околната среда.


Изхождайки от динамичното развитие на отрасъла, както и от нуждите на потребителите и изискванията на ЕС в сферата на енергийната ефективност, ние създадохме един изцяло нов и уникален продукт - STIGESS декоративни топлоизолационни панели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
blue
Copyright©2021 STIGESS Ltd. All rights reserved.