green

 

Представяме на Вашето внимание някои таблици и диаграми с различни статистики и показатели, като коефициент на топлопреминаване, коефициент на термично съпротивление, финансови разходи и др.

Примерни таблици с различни материали предлагани на българския пазар и техните показатели.Разходи за ел. енергия нужна за отопление и климатизация на сграда от 100м2 за период от 1 година.Средномесечен разход лв. за отопление и климатизация на сграда от 100м2red
Copyright©2021 STIGESS Ltd. All rights reserved.