green

 

STIGESS Duo ситема се състои от градивни елементи от олекотен изолационен бетон с двустранно монтирани изолационни панели. Конструкцията им е на принципа на "нут и федър" и както при STIGESS Box, гарантира бързо и лесено изграждане на идеално прави стени. Работата с тази система е изключително опоростена и не изисква никаква професионална квалификация. Системата е съобразена изцяло с всички изисквания.


Елементите се произвеждат в няколко дебелини на зида, според тяхното предназначение и нуждите на обекта. По желание на клиента, елементите могат да бъдат с нанесено декоративно покритие, което значително ще улесни и съкрати строителния процес.

1. STd 01 - за вътрешни не носещи стени


Размери: 50/25/20см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,20W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 4,85m2K/W
Обемно тегло: 4,50кг

2. STd 02 - за вътрешни и външни не носещи стени


Размери: 50/25/25см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,16W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 6,15m2K/W
Обемно тегло: 5,00кг

3. STd 03 - за вътрешни и външни не носещи стени


Размери: 50/25/30см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,14W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 7,10m2K/W
Обемно тегло: 8,00кг

4. STd 04 - за вътрешни и външни не носещи стени


Размери: 50/25/35см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,12W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 8,25m2K/W
Обемно тегло: 8,50кг

5. STd 05 - за вътрешни и външни не носещи стени


Размери: 50/25/40см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,10W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 9,90m2K/W
Обемно тегло: 9,00кг

red
Copyright©2021 STIGESS Ltd. All rights reserved.