green

 

Система STIGESS Box се състои от стиропорени кутии с отворено дъно. Празното пространство е фабрично запълнено с олекотен изолационен бетон, като по този начин се получава градивно тяло със здрава основа и изолирани страници. Градивните елементи позволяват бързо и качествено строене. Конструкцията им на принципа "нут и федър" не позволява изкривяване, а и гарантира по-голяма стабилност на зида. Получената стена е с идеална повърхност и не изисква допълнителни процедури за изправяне. Системата отговаря на всички стандарти на нашата страна и ЕС. Стандартът за коефициента на топлопреминаване за ЕС е 0,30W/m2K, а този за България 0,35W/m2K. Показателят на този коефициент при STIGESS Box при дебелина на елемента 40см е 0,10W/m2K, т.е. той е 3 пъти по-добър от изискуемия от ЕС. С този показател са единствено пасивните сгради.


Елементите се произвеждат в няколко дебелини на зида, според тяхното предназначение и нуждите на обекта. По желание на клиента, те могат да бъдат и с готова декоративна мазилка, което значително ще улесни и съкрати строителния процес и ще придаде красив и завършен вид на фасадата.


Системата позволява два начина на строене:

-   иззидване на външните и вътрешни стени при вече съществуваща конструкция

-  конструкцията се изгражда паралелно със стените, някои от елементите играят ролята на остатъчен кофраж

1. STb 01 - за вътрешни не носещи стени


Размери: 50/25/20см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,20W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 4,85m2K/W
Обемно тегло: 4,50кг

2. STb 02 - за вътрешни и външни не носещи стени


Размери: 50/25/25см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,16W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 6,15m2K/W
Обемно тегло: 5,00кг

3. STb 03 - за вътрешни и външни не носещи стени


Размери: 50/25/30см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,14W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 7,10m2K/W
Обемно тегло: 8,00кг

4. STb 04 - за вътрешни и външни не носещи стени


Размери: 50/25/35см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,12W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 8,25m2K/W
Обемно тегло: 8,50кг

5. STb 05 - за вътрешни и външни не носещи стени


Размери: 50/25/40см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,10W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 9,90m2K/W
Обемно тегло: 9,00кг

6. STb 06 - за външни не носещи стени с кофраж за колони


Размери: 50/25/40см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,10W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 9,99m2K/W
Обемно тегло: 8,00кг

7. STb 07 - кофражни елементи за трегери


Размери: 50/25/40см
Коеф. на топлопреминаване U: 0,25W/m2K
Коеф. на термично съпротивление R: 3,95m2K/W
Обемно тегло: 0,50кг

red
Copyright©2021 STIGESS Ltd. All rights reserved.