red
Условия за изработка на бетонови изделия за настилки, облицовки и други елементи, направени от специален бетон с доказано европейско качество, произвеждани от Формтрейдинг ООД

Формтрейдинг ООД приема поръчки за изпълнение от фирми и частни лица само след предварително запознаване с условията на поръчката и попълнена заявка-образец от Заявителя - Клиента, в която се упоменават модел, цвят, количество, начин на заплащане. Заявката е с цел улеснение, избягване на недоразумения и гаранция за взаимното доверие между двете страни Заявител-Изпълнител.

Формтрейдинг ООД гарантира за качеството на продукцията си и поема изцяло за своя сметка всички последици, произтекли при рекламация от страна на Заявителя, но не поема отговорност за нанесени от Възложителя поражения.

При неспазване на срокове на изпълнение от страна на Изпълнителя, Формтрейдинг ООД заплаща неустойки на Възложителя в размер на 1(един) % от общата сума (невключваща ДДС) за всеки просрочен ден.

Продукцията на Формтрейдинг ООД е опакована с найлоново фолио или чемберована върху дървени палети, което позволява безпроблемно превозване на каквито и да е разстояния.

Цената на един брой дървен палет е 15 лева, като при връщане сумата се възстановява. Формтрейдинг ООД започва изпълнение на поръчката само след авансово заплaщане в размер на 30% от общата сума на заявката без ДДС.

Авансовото заплащане е не само гаранция за започване изпълнението на поръчката, но и дава право на Възложителя да ползва определени отстъпки до неговите граници. При отказ на Заявителя от заявената продукция, внесеният аванс не се възстановява. Поръчки без подадена заявка и платен аванс НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.

Възможност за закупуване без поръчка - само при свободни количества на склад.

Търговски отстъпки на Формтрейдинг ООД за своите клиенти и дистрибутори:

110м2 до 210м2 - 3%       810м2 до 1100м2 - 10%
210м2 до 310м2 - 4%      1100м2 до 1600м2 - 12%
310м2 до 410м2 - 5%      1600м2 до 2100м2 - 15%
410м2 до 510м2 - 6%      2100м2 до 3100м2 - 17%
510м2 до 810м2 - 8%      3100м2 до 5100м2 - 20%

Търговските отстъпки се ползват и начисляват върху заплатената от Заявителя сума или авансовото заплащане, а не върху заявеното количество.

Възложителят тегли продукция от заявката си до момента на изчерпване на авансовото заплащане, а останалата част заплаща по свое желание и усмотрение както следва:

- за всяко отделно количество, което тегли;
- авансово определена от него сума;
- цялата останала сума;

За изпълнена заявка от страна на Изпълнителя, но не заплатена от Възложителя 7(седем) дни от датата упомената в заявката за изпълнение, Формтрейдинг ООД прекратява отговорността върху продукцията на Възложителя и заявката става невалидна.

Цените на бетоновите изделия са за 1м2 или 1 брой от дадения продукт при основен цвят сив, франко гр.Самоков. Всички цени са без ДДС

red
Copyright©2021 STIGESS Ltd. All rights reserved.